rastreal.com phentermine online online adderall


Roel in t Veld - 500 - kleurRoeland Jaap (Roel) in ‘t Veld
 (‘s-Gravenhage, 20 juli 1942) is een Nederlands bestuurskundige, die kort staatssecretaris van onderwijs was.

 

In ‘t Veld groeide op in Den Haag waar hij van 1953 tot 1959 het gymnasium-b volgde. In het jaar 1959 behaalde hij ook het economie propedeuse aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. Tot 1964 studeerde hij verder rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden. Later in 1975 promoveerde hij hier ook in de rechtsgeleerdheid op het proefschrift “Meerderheidsstelsel en Welvaartstheorie”.

 

In 1964 begon hij zijn loopbaan als wetenschappelijk medewerker economie in Leiden. Vanaf 1969 was hij hier beleidsfunctionaris voor planning en budgettering bij de hoofd dienst Planning Informatiesystemen en Allocatie (PISA) Rijksuniversiteit te Leiden. In 1976-77 was hij een korte tijd als onderzoeker verbonden aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS). In 1977 volgde een aanstelling als hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

 

Van 1982 tot en met 1988 was hij directeur-generaal op het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In 1989 richtte hij samen met Uri Rosenthal de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur op, en was tot 2004 decaan van de NSOB. Van 2007 tot 2010 was hij lector Democratie aan de Hogeschool Inholland.

 

Terug aan de universitaire wereld was hij van 1988 tot 1993 hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In’t Veld werd in 1993 als opvolger van Jacques Wallage, die op Sociale Zaken de afgetreden staatssecretaris Elske ter Veld verving, benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen. PvdA-leider Kok noemde zijn komst toen een ‘kwaliteitsimpuls’. In’t Veld trad echter al na tien dagen af wegens problemen rond een door hem als hoogleraar vervulde nevenfunctie.

 

Van 1994 tot 2005 was hij bijzonder hoogleraar organisatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam, en hierbij tot 2002 rector van het Sioo, interuniversitair centrum voor organisatie- en veranderkunde. Hiernaast was hij van 1995 tot 2004 hoogleraar management van het openbaar bestuur aan de Rijksuniversiteit Utrecht en sinds 2002 bijzonder hoogleraar hybride organisaties,Open Universiteit Nederland te Heerlen. Vanaf 2005 is hij verder hoogleraar governance aan de Universiteit Nederlandse Antillen, en van 2007 tot 2010 lector democratie aan de Hogeschool Inholland. Sinds november 2010 is hij hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg met als leeropdracht “governance and sustainability”.

 

In ‘t Veld heeft hiernaast talrijke nevenfuncties vervuld. Hij is onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zie hier ook C.V. en Persoonlijk van Roel in ‘t Veld.

 

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Roel_in_’t_Veld